Prawo RP dokładnie określa, kto może brać udział początkowo w szkoleniu, a następnie również egzaminie.

Prawo jazdy kategorii C jest dokumentem przeznaczonym dla specyficznej grupy kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawazapisują się te osoby, które zamierzają kierować samochodami o masie powyżej trzy i pół tony. Umożliwia to podniesienie kwalifikacji zawodowych a także otwiera szansę wymarzonej ścieżki zawodowej w wielu firmach. Polskie prawo dość precyzyjnie mówi, kto może uczestniczyć początkowo w szkoleniu, a następnie też specjalnym egzaminie. Definiuje też zasady organizowania szkolenia dla kierowców a także ściśle określa kwalifikacje, jakie ci ostatni muszą zdobyć, jeśli edukacja powinna zostać odebrana za zakończoną sukcesem. Wspominając o wymogach, jakie musi spełnić każdy jeden kandydat na kierowcę kategorii C, zwykle uwagę zwraca się na wiek danej osoby. Mamy do czynienia z samochodami, których prowadzenie związane jest z wielką odpowiedzialnością, nic zatem dziwacznego, iż mowa o kursie, przed którym oczywiście nie powinny stawać osoby bardzo młode. Zakłada się, że minimalny wiek to dwadzieścia jeden lat, choć sam kurs na tą kategorię można rozpocząć 3 miesiące wcześniej. Wiek ten może być obniżony do osiemnastu lat, chociaż tutaj od kursanta oczekuje się tzw. kursu umiejętności wstępnej. Jednostki zaintrygowane kierowaniem aut tej grupy nie mogą mieć też poważnych problemów z swoim zdrowiem. Samym kursantom często ciężko jest obiektywnie ocenić, o jakich dokładnie problemach zdrowotnych się mówi, konieczne jest zatem posiadanie należytego orzeczenia lekarskiego. W przeciwieństwie do kategorii B, powinno się uzyskać też orzeczenie z poradni psychologicznej.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *